AffärsNätverk

Affärsnätverk handlar om relationer och möten i syfte att utveckla och vårda affärer och resultat.

Målet är att nätverket ska vara till ömsesidig glädje och nytta för alla som är med. Därför lägger vi tid på att bygga upp Spader Ess nätverk och relationerna i gruppen.

Nätverk bidrar till lärande, erfarenhetsutbyte, ny kunskap, nya infallsvinklar, nya kontakter och möjlighet till stöd i utmanande situationer. I systerföretaget Ruter Dam har nätverket under alla år varit en bärande tanke. Deltagare där har genom åren beskrivit hur de konsulterat sina kurskamrater i kritiska situationer som när de har erbjudits nytt jobb eller när en viktig stödjande högre chef har lämnat för ett nytt jobb på annat företag. Andra exempel kan handla om att företag genomgår dramatiska omorganisationer; kanske på grund av uppköp eller sammanslagningar, eller när en utmanande affärssituation dyker upp mitt i en långhelg och den ansvariga chefen förväntas vara lycklig maka och mor. Detta samtidigt som krisen på jobbet hänger över henne och kräver en akut lösning. Utmaningarna under en chefskarriär är många. Därför behövs affärsnätverket som en viktig bas.

Spader Ess chefsutvecklings- och mentorprogram startade 2017.