Spader Ess - för kvinnor i början av karriären

Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform.
Vi tror att hon redan är chef med någon erfarenhet av att leda och potential att växa.
 Tidigare Ruter Damdeltagare är mentorer. 

RUTER DAMS SYSTERPROGRAM SPADER ESS
Målgrupp Kvinnor med chefs- och personalansvar, ca 27-35 år med:
▪ Ambition att utvecklas som chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget.
▪ En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling
Innehåll
▪ Ledarskap
▪ Värderingar, motivation och drivkrafter
▪ Förändring och utveckling
▪ Organisation, kultur och strukturer
▪ Gruppen och jag
▪ Stresshantering
▪ Karriärplanering och råd
▪ Kommunikation, relationer och nätverk
▪ Mentorskap

Spader Ess – för kvinnor i början av karriären. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Tidigare Ruter Damare är Mentorer. Vi tror att hon redan är chef med erfarenhet att leda andra och med potential att växa. Anmälan ska ha stöd av närmsta chef.
Den första omgången av programmet genomfördes 2017/2018.

Programmets syfte är att bidra till:
• Yngre kvinnors professionella ledarutveckling
• Att bredda deltagarnas relationer och nätverk
• Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet
• Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap
Upplägg
▪ Uppstartsmöte med fokus på matchning med Extern Mentor
▪ 10 heldagar uppdelade i fem moduler. Programmet är dagtid på en konferensanläggning i centrala Stockholm.
▪ Grupparbeten kvällstid genomförs mellan modulerna.
▪ 7-8 samtal med Extern Mentor

Programdagar 2019/2020
Uppstartsmöte: 27-28 aug 2019
Moduler: 24-25 sep-19, 12-13 nov-19, 21-22 jan-20, 10-11 mar-20, 12-13 maj-20
Kostnad: 55 000.- ex moms.
Ansvarig: Marika Lundsten, VD Ruter Dam och Spader Ess
Spader Ess, A House Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm info@spaderess.com

Programblad