Mentorskap

Bakgrund:
Mentorskap är en metod att lära av historien och ta vara på människors erfarenheter och livsvisdom.

Uttrycket mentor kommer från de gamla grekerna. När Odysseus drog iväg på sina långa resor över haven, var det viktigt att någon kunde ta över hans roll som far och fostrare av sonen. Det kom att bli den kloke vännen Mentor. 
Mentorskap är ett bra sätt att förmedla kunskap och bidra till adeptens (den lärandes) personliga utveckling. I samspel med en erfaren mentor kan adepten snabbare ta in en annan människas erfarenheter och kunskap, och koppla ihop dem med sina egna visioner idéer och framtidsförhoppningar. När mentorskapet fungerar som bäst bidrar det till ömsesidigt utbyte. Mentorn får höra hur adepten tänker och arbetar, och adepten lär av mentorn. Ibland kan det vara adepten som hjälper mentorn i utsatt läge. 

Mentorer i Spader Ess:
Chefer som har deltagit i Ruter Dams chefsutvecklings- och mentorprogram är mentorer i Spader Ess. De har dels erfarenhet av mentorskap från tiden som adepter i Ruter Dam, dels har majoriteten av dem också erfarenhet av att ha varit mentorer.

Process:
Ruter Dam ansvarar för matchning av mentorer och adepter. De förväntas träffas en gång per månad, på tid och plats som båda kommer överens om. Det innebär ca 7-8 möten under utbildningsåret. Deltagarna får information om mentorskapet i förmöten innan programmet startar. Där finns också tillfälle till frågor och diskussion.

Ruter Dam följer upp att allt fungerar under året.
Mentorer och adepter bjuds in till gemensamt möte under utbildningsåret.

Målet:
Är att mentorskapet ska bidra till adepternas utveckling och karriär inom sina respektive företag.

Mentorerna ser fram emot att bidra till yngre systrars karriärer. Samtalen bör handla om konkreta utmaningar i vardagen, liksom samtal om önskad framtid. Erfarenheter från Ruter Dam visar att det brukar gå bra för dem som arbetar hårt och levererar resultat. Samtidigt önskar företag, chefer och enskilda personer att yngre chefer ska hålla länge och sträva efter att leverera resultat på ett klokt sätt så att de inte ”går in i väggen”, något som tyvärr blivit vanligare i dagens ibland stressade arbetsmiljöer. Vi strävar efter att mentorskapet ska vara ömsesidigt givande för mentorer och adepter.