"Ofta är det män som är bromsklossarna".

Gunilla Arhén, Ruter Dams grundare/VD och Amanda Lundeteg, VD för Allbrightstiftelsen, delar målet om ökad kvinnlig representation i företagsledningar.

Arhén & Lundeteg

I nyss utgivna jubileumsboken "30 år av kvinnlig chefsutveckling" återges intervjun med de två företagsledarna, om deras delvis olika sätt att nå det gemensamma målet. 

På "Ruter Dam dagen", 11 oktober, kunde man läsa delar av intervjun i SvD.

Anders Sjöman, Centrum för Näringslivshistoria, intervjuar:
Är det några företag som är duktigare än andra när det gäller förändringen mot ökad jämställdhet i närigslivet?
- De som är duktiga på att mäta medarbetares och chefers resultat, svarar Gunilla Arhén och fortsätter:
- Mäts du på vad du levererar blir det tydligt när du gör bra ifrån dig.
Studier visar att kvinnor i samma utsträckning som män uttrycker att de vill avancera till högre och tyngre poster, men problemet är att de inte får chansen, menar Amanda Lundeteg. 
- Det finns alltid bromsklossar i en organisation. De som påverkas mest av förändringen, ofta män som tyckte att de stod "näst på tur" för en befordran, sätter sig på tvären. Det är inte konstigt, egentligen, utan en naturlig mänsklig reaktion.
- Precis. Även om alla har lärt sig att säga att förändringar är bra, så är det alltid jobbigt när förändringen drabbar en själv. Förändring tar tid. Men den är möjlig. Det vet vi, säger Gunilla Arhén.

Läs artikeln i SvD (pdf)

Länk till SvD (kräver prenumeration)

Foto: Anders Sjöman/Centrum för Näringslivshistoria