RUTER DAMS SYSTERPROGRAM SPADER ESS

Spader Ess – för kvinnor i början av sin chefskarriär. Nu öppnar vi nomineringen för nästa programstart. Målet är att bidra till att yngre kvinnor snabbare utvecklas till bra ledare inom organisationen och får en stabil plattform. Vi tror att hon redan är chef med erfarenhet att leda andra. Tidigare Ruter Damdeltagare är Mentorer. Anmälan ska ha stöd av närmsta chef.

Den första omgången av programmet genomfördes 2017/2018.

Programmets syfte är att bidra till:

 • Yngre kvinnors professionella ledarutveckling
 • Att bredda deltagarnas relationer och nätverk
 • Att stärka deltagarnas självinsikt och trygghet
 • Att öka deltagarnas förståelse för ledarskap

Målgrupp
Kvinnor i början av karriären,
ca 28-38 år med:

 • Ambition att utvecklas som chefer eller i andra nyckelpositioner inom företaget.
 • En chef som stöder deltagarens kompetens- och karriärutveckling

Innehåll

 • Ledarskap
 • Värderingar, motivation och drivkrafter
 • Förändring och utveckling
 • Organisation, kultur och strukturer
 • Gruppen och jag
 • Stresshantering
 • Karriärplanering och råd
 • Kommunikation, relationer och nätverk
 • Mentorskap

Upplägg

 • Uppstartsmöte med fokus på matchning med Extern Mentor
 • 10 heldagar uppdelade i fem moduler
 • Programmet körs i centrala Stockholm.
 • Grupparbeten kvällstid genomförs mellan modulerna.
 • 7-8 samtal med Extern Mentor

Pris och ansökan

Programmet inklusive mentorsamtal kostar 55 000 sek, exklusive moms.

Ansök genom att skicka till info@spaderess.com eller klicka nedan på "Ansök". Bifoga cv och nomineringsblankett. Sista anmälningsdag 17 April.

Programdagar 2020/2021

Uppstartsmöte: aug 2020

Moduler: sep-2020, nov-2020, jan-2021, mar-2021, maj-2021