Citat från tidigare deltagare

"Spader Ess programmet har gett mig möjligheten att ingå i ett mycket berikande affärsnätverk för kvinnor med höga ambitioner och mål i karriären.
Att få utbyta tankar och råd kring ledarskap, utmaningar i arbetslivet och möjliga karriärvägar tillsammans med likasinnade kvinnor har varit ovärderligt.
Programmet har bjudit på en stor dos inspiration från gästföreläsare och mentorer vilket har gett mig en boost inför min framtida karriär, en tydligare bild av vad jag vill med mitt ledarskap och ett stärkt självförtroende." Eva Kristoffersen, AB VOLVO

"Spader Ess-året har varit otroligt givande och inspirerande, och bidragit starkt till min personliga utveckling. Varje modul har gett konkreta verktyg och tips som jag direkt har kunnat applicera i min verksamhetsroll. Det är oerhört värdefullt att vara en del i det nätverk vi gemensamt har skapat. Jag kan verkligen rekommendera ett deltagande i programmet." Alexandra Andersson, Evry Sweden AB